Sector pesquer

Menorca és terra de mar. La pesca és una activitat molt arrelada a les Balears i per descomptat a Menorca, que amb la seva situació geogràfica presenta unes característiques socioeconòmiques i tècniques molt particulars que la diferencien de les costes peninsulars.

 

sector pesquer menorca

La major part de l’activitat pesquera a Menorca es realitza en aigües pròximes a l’illa i la producció pesquera té com a únic mercat el local o interior.

Menorca disposa de tres ports base amb una flota pesquera en què estan integrades les confraries de Maó, la de Ciutadella i la de Fornells, que es dediquen principalment a dues modalitats pesqueres, arrossegament de fons i arts menors.

La flota pesquera de l’illa opera bàsicament amb barques petites. La gamba vermella és la principal espècie comercial en la modalitat de pesca d’arrossegament.

La modalitat d’arts menors i aparells es caracteritza perquè generalment aquests romanen fixos en el fons de la mar per efectuar la pesca, en què indubtablement la llagosta vermella és la que més destaca. 

Anfós, cap-roig, moll, rajada, pop, calamar, sípia, entre d’altres, són les espècies més comunes Made in Menorca.

sector pesquer menorca
Història
Història
Read More
Menorca és una illa amb una llarga història d’ocupació humana i, consegüentment, amb una llarga història d’activitat productiva i d’expertesa en  determinats sectors, la qual cosa constitueix un patrimoni immaterial de gran valor..
Tradició
Tradició
Read More
Menorca és una illa amb una llarga història d’ocupació humana i, conseqüentment, amb una llarga història d’activitat productiva i d’expertesa en  determinats sectors, la qual cosa constitueix un patrimoni immaterial de gran valor..
Cultura
Cultura
Read More
Menorca és una illa amb un pòsit cultural propi en què es barreja la influència de les diverses dominacions a les quals ha estat sotmesa al llarg de la seva història i el fet de la insularitat, la qual cosa s’ha traduït en una forta identitat territorial i una estima profunda pel territori.
Creativitat
Creativitat
Read More
Menorca s’ha caracteritzat sempre per una gran diversitat de productes exclusius que constitueixen un patrimoni essencial en un context com l’actual on la globalització ens fa apreciar cada cop més els productes únics locals.
Singularitat
Singularitat
Read More
Menorca és una illa de la Mediterrània que, per les seves característiques singulars en termes geogràfics, històrics, culturals i ambientals, constitueix un territori únic i clarament diferenciat de qualsevol altra zona del planeta.
Autenticitat
Autenticitat
Read More
A diferència d’altres territoris similars, Menorca és una illa que ha sabut conservar la seva essència, la qual cosa es tradueix en un territori autèntic i original, reflex clar del seu propi passat.
Passió
Passió
Read More
A Menorca, hi ha oficis tradicionals que s’han conservat fins a l’actualitat gràcies a la passió amb què els viuen els seus protagonistes, molts dels quals entenen la seva feina com una manera de viure.
Qualitat
Qualitat
Read More
Menorca és un territori que, gràcies al manteniment d’unes activitats productives diversificades i amb un alt component artesanal, s’ha caracteritzat per la producció d’una gran diversitat de productes d’alta qualitat, element essencial per poder competir amb altres territoris.
Proximitat
Proximitat
Read More
Menorca és bressol del quilòmetre zero perquè és una illa de dimensions reduïdes i amb una població molt arrelada, la qual cosa es tradueix en un contacte permanent entre productors i consumidors, així com els productors i el territori mateix.
Previous
Next
sector pesquer menorca
sector pesquer menorca
sector pesquer menorca