Ajudes per COVID-19

Ja podeu consultar les bases de les ajudes i subvencions per pal·liar la crisi de la COVID-19 publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Empreses i autònoms dels sectors primari, industrial, artesanal i turístic, així com entitats culturals, esportives o socials del tercer sector, poden acollir-se a aquests ajuts directes que pretenen contribuir a impulsar el reinici o en tot cas la continuïtat de l’activitat econòmica de Menorca.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11203/635063/extracte-de-l-acord-de-consell-executiu-del-consel

http://cime.es/GesServeis/TipGestions.aspx?IDDESTINATARI=&IDDEPARTAMENT=49&TIPO=01

Ajudes i subvencions del Departament

Clicant en l’enllaç següent trobareu la llista de totes les ajudes i disposicions que té disponible el Departament d’Economia i Territori del Consell Insular amb els models de sol·licitud per fer el tràmit en línia.

http://cime.es/GesServeis/TipGestions.aspx?IDDESTINATARI=&IDDEPARTAMENT=49&TIPO=01

Created by potrace 1.13, written by Peter Selinger 2001-2015

Ajudes al comerç

La Direcció General de Comerç ha publicat la convocatòria de subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis. Enguany com a novetat s’hi ha inclòs la subvenció de despeses corrents produïdes durant l’estat d’alarma per als beneficiaris que, a més d’haver fet alguna inversió o millora en el seu establiment, s’hagin vist afectats per la crisi de la COVID-19.

https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11199/634777/resolucio-del-conseller-de-transicio-energetica-i-https://www.caib.es/seucaib/ca/201/empreses/tramites/tramite/4217284

Guia dinàmica d'ajuts i incentius per a empreses

La Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa presenta les Guies dinàmiques d’Ajuts i Incentius. El terme “dinàmica” indica que aquestes Guies estan permanentment actualitzades i contenen només informació sobre ajudes i incentius amb termini de sol·licitud obert. Aquest és el valor afegit que les diferencia de les guies publicades per altres organitzacions.

http://www.ipyme.org/es-ES/GuiasDinamicas/Paginas/GuiaGeneral_CCAA.aspx

Portal d’ajudes

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme disposa d’un portal web específic per a tot tipus d’ajudes i convocatòries públiques que permet fer una recerca segons el sector al qual pertanyeu.t